Skip to content

1950 Rotterdam, studeerde aan de academie van Rotterdam en de academie van Tilburg. Werkte jarenlang als docent beeldende vakken en kunstgeschiedenis.

Zijn werk kenmerkt zich door een dynamische schilderwijze waarin lijn, kleur en ritme in hoge mate het eindresultaat bepalen.

In wisselende thema’s – rond de menselijke figuur en de natuur – is hij voortdurend op zoek naar nieuwe manieren van afbeelden en materiaalgebruik.
Het werk blijft altijd in meer of mindere mate figuratief en omvat naast diverse teken- en schildertechnieken ook ruimtelijk werk in diverse materialen en technieken, waaronder Glas-in-Lood en Cortenstaal.

‘Kunst = materiaal x verbeelding’

1950 Rotterdam, studied at the school of art of Rotterdam and the academy of Tilburg.

Worked for years as a teacher of visual arts and art history.
His work is characterized by a dynamic painting method in which line, color and rhythm are determine the end result.

In varying themes – around the human figure and nature – he is constantly looking for new ways of depicting and using materials.

The work always remains figurative to a greater or lesser extent and, in addition to various drawing and painting techniques, also includes spatial work in various materials and techniques, including stained glass.

Back To Top